Prosjektet

Anita Bjerkås på setra til Bjørkåsen Gård i Vinstradalen i Oppdal
Foto: Ketil Jacobsen

Som første region i Norge har Trondheim – Trøndelag i 2022 fått status som European Region of Gastronomy.

Denne tittelen skal bidra til å synliggjøre regionenes kultur og mattradisjoner internasjonalt, skape utvikling og bygge regional identitet og stolthet. I 2022 skal vi løfte matregionen Trøndelag til neste divisjon. Vi skal mobilisere til bærekraft, kunnskap og fellesskap. Det store mat- og bærekraftsåret skal feires i 365 dager med aktiviteter i alle 38 kommuner.

Les mer om en del av det vi jobber med her.