Operasjon matdag

Geitmyra Credo matkultursenter
Foto: Geir Mogen.

Operasjon matdag gir 10.-klassinger i Trøndelag mulighet til å oppleve lokal matproduksjon. Det blir bedriftsbesøk og kursing om matproduksjon, matsikkerhet og bærekraft med mer.

Trondheim og Trøndelag er utpekt som European Region of Gastronomy 2022, eller Europeisk matregion som vi kaller det på trøndersk 😊

Vi har flere aktiviteter i løpet av året, og én av disse er «Operasjon matdag».

Vi har nemlig et viktig mål: Å bli best i landet på rekruttering til matproduksjon og reiseliv.

«Operasjon matdag» tilbys til 10. trinn på ungdomsskoler i Trøndelag, og består av to aktiviteter:

  • Del 1 –  faglig opplegg i regi av Geitmyra Credo matkultursenter ved Trond Åm.
  • Del 2 – praktisk seanse der ungdommene får bli med ut og se matproduksjon i egen eller nærliggende kommune. Noen besøker storindustri, andre besøker lokalmatprodusenter.

Disse skolene i Trøndelag skal ha «Operasjon matdag»

Stortangen skole – Norli (Lierne kommune)
Sørli skole (Lierne kommune)
Namsos ungdomsskole
Steinkjer ungdomsskole
Verdalsøra ungdomsskole (Verdal kommune)
Levanger ungdomsskole
Frosta ungdomsskole
Vikhammer ungdomsskole (Malvik kommune)
Hommelvik ungdomsskole (Malvik kommune)
Halsen ungdomsskole (Stjørdal kommune)
Lade skole (Trondheim kommune)
Huseby ungdomsskole (Trondheim kommune)
Åsheim ungdomsskole (Trondheim kommune)
Oppdal ungdomsskole
Rennebu barne- og ungdomsskole
Hov skole (Holtålen kommune)
Røros skole
Gimse ungdomsskole (Melhus kommune)
Støren ungdomsskole (Midtre Gaudal kommune)

Faglig opplegg i regi av Geitmyra Credo matkultursenter

Geitmyra Credo jobber for at barn skal bli glade i mat som gjør dem godt!

På Lilleby i Trondheim ligger matkultursenteret Geitmyra Credo. De består av et team av profesjonelle kokker og høyt utdannede pedagoger. De ønsker å bidra til at fremtidens barn og unge blir bærekraftige, nyskapende, kritiske og engasjerte borgere med kompetanse rundt mat i alle yrker i Trøndelag.

Det faglige opplegget elevene møter på del 1 er forankret i Læreplanverket for Kunnskapsløftet med fokus på de tverrfaglige temaene og opplæringens verdigrunnlag. Herunder kompetansemål fra fag som mat og helse, utdanningsvalg, samfunnsfag og naturfag. Begreper som bærekraft, matproduksjon, forbrukermakt, klimaavtrykk og matsikkerhet vil stå sentralt på en praktisk og tverrfaglig måte. Opplegget varer i ca. 2 skoletimer.

Elevene vil få en innholdsrik økt med fokus på elevens sanser. Elevene får være utforskende og kritisk i samarbeid med andre.

Siri Omholt, Sigrid Bye-Bakke og Trond Åm
Siri Omholt, Sigrid Bye-Bakke og Trond Åm fra Geitmyra Credo er kursansvarlige på Operasjon matdag. Foto: Eline, Geitmyra Credo

Bedriftsbesøk innenfor matproduksjon eller matforedling

Dette er en praktisk seanse der vi arrangerer bedriftsbesøk for elevene på et nærliggende område innenfor matproduksjon eller matforedling.

Her får elevene sett matproduksjon eller matforedling i praksis. Vi har mange samarbeidspartnere både innenfor storindustri og småskalaproduksjon som ønsker å ta imot elever og vise hva de driver med.

Kontaktinformasjon

Daglig leder ved Geitmyra Credo matkultursenter, Trond Åm, er skolenes kontaktperson for avtale om datoer og praktisk gjennomføring.

Trond kan nås på e-post trond@geitmyra.no

Prosjektet Europeisk matregion er eid av Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Innovasjon Norge Trøndelag og består av utviklingsarbeid og synlighetsarbeid for vår matregion.