Hva betyr det å være europeisk matregion?

Ost og drikke på et brett. Trøndelag Reiseliv
Foto: Evelyn Willmann

Det er organisasjonen IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) som deler ut tittelen til en eller to regioner hvert år. I utgangspunktet går tittelen til europeiske regioner, men nå er det åpnet for søkere fra andre deler av verden. I 2022 har også Menorca i Spania tittelen sammen med Trondheim – Trøndelag.

Organisasjonens og tildelingens formål er å øke bevisstheten i regionene om hva vi spiser, hvor maten kommer fra og hvordan matkultur, kultur, kunst og bærekraftig utvikling og turisme henger sammen. Det er en motvekt til ikke-bærekraftige globale mattrender.

Foto: Marius Rua/Buckethaus

Det handler ikke bare om å få besøkende til egen matregion, men også om fordelene ved å inspirere folk til en bedre og mer helsefremmende livsstil, samt å støtte små- og mellomstore bedrifter.

 

Regioner som har fått tittelen European Region of Gastronomy skal jobbe sammen for på sikt å bidra til bedre livskvalitet ved å:

  • øke oppmerksomhet og kunnskap om unik mat og kultur
  • stimulere til kreativitet og gastronomiske innovasjoner
  • øke folks kunnskap om mat og ernæring
  • bedre bærekraftige turiststandarder
  • utheve særegne matkulturer
  • styrke samfunnets velvære

 

Når du får tittelen European Region of Gastronomy legger IGCAT til grunn flere faktorer: jordbruk, kultur, gjestfrihet, produksjon, tradisjoner og matkultur.

Se søknaden til Trondheim og Trøndelag som europeisk matregion