Trøndersk mat i skolen

Foto Unsplash

Det er utarbeidet en digital verktøykasse for lærere og ansatte i skolen.

Verktøykasse for mat- og helsefag i skolen

Målet med verktøykassen er å synliggjøre Trøndelag som matregion, vise matfagets muligheter innenfor karriere, og ikke minst styrke et av skolens viktigste fag; Mat og helse.

Verktøykassa har en tverrfaglig tilnærming for å vise Trøndelags mange muligheter innenfor mat og måltid. Den er utarbeidet med innspill fra mange ulike aktører i matbransjen og læringsmiljøet rundt mat og helse i forbindelse med at Trondheim-Trøndelag har status som European Region of Gastronomy 2022.

Dette er en start på et arbeid som vi håper vil videreutvikle seg i årene som kommer. Vi håper mange vil ta i bruk verktøyet i undervisningen slik at vi sammen kan løfte Trondheim og Trøndelag som matregion!

Klikk her for å lese mer og komme til verktøykassen.

Verktøykassen blir også ett av flere interessante tema på den nasjonale Mat- og helsekonferansen 2022. Konferansen arrangeres denne gang på Nord Universitet i Levanger 3. november.