Rapport – evaluering av Europeisk matregion 2022

ERG-certified Photo Geir Hageskal

I 2022 fikk Trondheim og Trøndelag status som European Region of Gastronomy. Satsingen ble rigget som et hovedprosjekt med flere mål og delprosjekt. Hovedprosjektet er nå gjennomført, og her kan du lese mer om den eksterne evalueringen av prosjektet.

Ekstern evaluering

Hovedprosjektet var et samarbeid mellom Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge. Det ble ansatt en egen prosjektleder for arbeidet, og de fire delprosjektene ble ledet av henholdsvis Oi! Trøndersk Mat og Drikke, Visit Trondheim og NIBIO. I tillegg etablerte flere regioner i Trøndelag egne satsinger under hovedprosjektet med støtte fra Trøndelag fylkeskommune.

Selskapet 2469 Reiselivsutvikling gjennomførte evalueringen og kom med fem hovedkonklusjoner:

1. Trondheim og Trøndelag har forsterket sin posisjon som matregionen gjennom ERG-prosjektet og har styrket samhandlinga for å bli en anerkjent og ledende internasjonal matdestinasjon i deler av markedet.

2. ERG-prosjektet har vært et relevant verktøy for å nå de overordnede målene for matsatsinga i Trondheim og Trøndelag, og majoriteten av tiltakene prosjektet har gjennomført har understøttet dette.

3. ERG-sertifiseringen har også fungert etter ønsket hensikt. Deltakende bedrifter bekrefter at de, til tross for å bli stilt til utsikt for mer arbeid knyttet til en fremtidig ordning, fortsatt vil delta i sertifiseringen.

4. En ser få indikasjoner på at prosjektet har lykkes med å øke verdiskaping i bærekraftige matsystemer gjennom å koble kunnskapsmiljøer og næringer.

5. Til tross for at det er økt søkermasse til kokkefagene på vgs-skoler i Trøndelag, er det vanskelig å trekke konklusjoner om at ERG-prosjektet har lykkes med målet om å bli ledende i landet til å rekruttere til matproduksjon og reiseliv.

Se hele rapporten her (PDF):