Bærekraftig matproduksjon

Anita Bjerkås på setra til Bjørkåsen Gård i Vinstradalen i Oppdal
Foto: Ketil Jacobsen

Bærekraftig matproduksjon skal sikre tilgang til mat og næringsstoffer for alle på en måte som sikrer et økonomisk, sosialt og miljømessig grunnlag, og som ikke går på akkord med behovene til fremtidige generasjoner.