Bårdshaug Herregård serverer 7 retter til øl fra Hognabrygg!
Friday, 20th May, 2022 @ 6:30 PMFriday, 20. May, 2022 kl 18:30

Beermakers dinner!

Beermakers dinner!

Details
Detaljer
Det er med stor glede vi kan ønske velkommen til vår første Beermakers dinner i herskapelige omgivelser i herregården på Bårdshaug Herregård. (norsk; Ølbryggerens aften) Fredag 20. mai vil dere bli servert øl fra HognaBrygg, primært brygget på malt fra Skogn, akkompagnert av en 7 retters meny med råvarer fra Trøndelag. HognaBrygg vil presentere kveldens ølserveringer og hotellets kjøkkensjef Linda Bjørgan vil presenteres kveldens meny. Bårdshaug Herregård har et godt samarbeid med lokale gårder og produsenter, og får jevnlig leveranser med smaker fra Orkland. Hotellet og Restaurant Ministeren ligger plassert midt i smørøyet i Trøndelag når det gjelder tilgang på fantastiske råvarer fra skog, fjell og sjø. Det meste er å få tak i innen en distanse på et par timers kjøring. Bli med oss denne fredagen og finn ut hvorfor Trøndelag har blitt utnevnt som Europeisk matregion. HognaBygg holder til på Kotsøy i Midtre-Gauldal. De er tidligere vinnere av årets øl under konkurransen Det Norsk Måltid i 2017, utnevnt til Gaselle bedrift i 2021 og vinnere av Bærekraftsprisen som deles ut av Trøndersk Matfestival i samarbeid med Sparebank 1 SMN. Sistnevnte pris ble delt ut i forbindelse med «Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg» hos oss på Bårdshaug Herregård i 2021. Det var i den forbindelse vi satt ned og slo av en prat med deres daglige leder Liv Bogen for første gang. Dette ble den første av mange hyggelige og inspirerende samtaler. Nå gleder vi oss til å gjennomføre vårt første arrangement sammen! Velkommen til en smaksrik kveld i herskapelige omgivelser på Bårdshaug Herregård. Pris kr. 1.550,- eks. billettavgift. Reservasjon ved kjøp av billett på hoopla.no. Kun 40 plasser. www.baardshaug.hoopla.no/sales/439230483 ØNSKER DU EN HELT SPESIELL OPPLEVELSE? Vi har lagt ut tre opplevelser som inkluderer 2 plasser til Beermakers dinner med HognaBrygg pluss overnatting inkl. frokost for 2 i den historiske herregården etter Christian Thams. Enten i Kongerommet, Wilhelm Augusts værelse eller i Baronesserommet. Les mer om rommene her: BÅRDSHAUG HERREGÅRD - Herskapelig herregård og hotell - ORKANGER (baardshaug.no) Merk, Baronesserommet har ikke eget toalett eller bad, men har tilgang til toalett i første etasje og det store kongelige badet i underetasjen på herregården.

It is with great pleasure we welcome you to our first Beermakers Dinner in the stately surroundings of the Bårdshaug Herregård manor house. On Friday 20 May, you will be served beer from HognaBrygg, primarily brewed from local malt from Skogn, accompanied by a 7-course menu with ingredients from Trøndelag. HognaBrygg will present the evening's beer offerings and the hotel's chef Linda Bjørgan will present the evening's menu. Bårdshaug Herregård has a good collaboration with local farms and producers, and aims to enchant you with the flavors of Orkland. The hotel and Restaurant Ministeren are located in the middle of  Trøndelag, and have access to fantastic wild  ingredients¨foraged from forests, mountains and the sea. Most of the ingredients presented during the course of the dinner can be obtained within a radius of a couple of hours drive. Join us this Friday and find out why Trøndelag has been named a European food region. HognaBygg is located in Kotsøy of the Midtre-Gauldal kommune. They are the previous winners of the competition Det Norsk Måltid , named a Gazelle company in 2021 and winners of a prestigious Sustainability Award, which is awarded by the Trøndelag Food Festival in collaboration with Sparebank 1 SMN. The latter prize was awarded in connection with "Trøndelag Food Festival - A place near you" at Bårdshaug Manor in 2021. It was in this connection that we sat down and had a chat with their general manager Liv Bogen for the first time. This was the first of many pleasant and inspiring conversations. Now we look forward to conducting our first event together! Welcome to a tasty evening in stately surroundings at Bårdshaug Manor. Price kr. 1,550, - ex. ticket fee. Reservation when buying a ticket on hoopla.no. Only 40 seats. www.baardshaug.hoopla.no/sales/439230483 DO YOU WANT A VERY SPECIAL EXPERIENCE? We have posted three experiences that include 2 places for Beermakers dinner with HognaBrygg plus accommodation including breakfast for 2 in the historic manor house after Christian Thams. Either in the King's Room, Wilhelm August's room or in the Baroness' room. Read more about the rooms here: BÅRDSHAUG HERREGÅRD - Stately manor house and hotel - ORKANGER (baardshaug.no) Note, The Baroness room does not have its own toilet or bathroom, but has access to a toilet on the ground floor and the large royal bathroom downstairs at the manor house.

#Beermakers#dinner#lokalmat#middag#lokaltøl#trønderskøl#trøndersksmak#trønderskterroir